Soạn văn 10
Lập kế hoạch cá nhân

Soạn văn 10

Lập kế hoạch cá nhân

  1. Soạn văn
  2. Lớp 10
  3. Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 153 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Dưới đây là những câu trích từ các này trình bày khác nhau, hãy cho biết mỗi câu tương ứng với phần nào trong quá trình này.

Văn bản này không phải là kế hoạch cá nhân vì:

  • Không có phần mở đầu (họ tên, nơi học tập, tiêu đề)
  • Các nội dung có trong văn bản chi tiết nhưng chỉ mang tính liệt kê những sinh hoạt thông thường lặp đi lặp lại hàng ngày, không phải nội dung công việc cần thiết.

→ Vì vậy, văn bản này vốn là thời gian biểu, không phải là kế hoạch cá nhân.

Câu 2 Trang 153 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Giả định nào dưới đây là một trong số đề tài trong những cuộc hội thảo sẽ được tổ chức ở trường. Anh chị hãy dự kiến các ý kiến cần trình bày cho mỗi đề tài.

a. Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày:

b. Nghệ thuật gây thiện cảm

c. Thần tượng tuổi học

d. Giữ gìn môi trường xanh, sạch , đẹp.

e.An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư chi đoàn 10A.

Nội dung công việc:

Stt

Nội dung công việc

Cách thức tiến hành

Thời gian

1

Viết dự thảo báo cáo

Tìm mẫu báo cáo, thu thập tài liệu, tổng hợp thông tin, viết báo cáo

…/…/…

2

Thông qua báo cáo với Đoàn trường và GVCN

Nộp và duyệt báo cáo với Bí thư đoàn trường và GVCN

…/…/…

3

Dự kiến yêu cầu, kế hoạch chuẩn bị Đại hội

Tham khảo kế hoạch đại hội của năm trước và chi đoàn khác, viết kế hoạch Đại hội của chi đoàn mình

…/…/…

4

Xin ý kiến của BCH Đoàn trường và GVCN về kế hoạch Đại hội

Nộp và duyệt kế hoạch đại hội

…/…/…

5

Họp cốt cán triển khai và chuẩn bị cho Đại hội

Thông báo lịch họp, mời GVCN dự họp, phân công nhiệm vụ

…/…/…

6

Thông qua các báo cáo

Cùng BCH chi đoàn và GVCN thông qua các báo cáo

…/…/…

Câu 3 Trang 154 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Chọn một trong những đề tài trên trình bày trước lớp

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC

Họ và tên: Nguyễn Văn A – Lớp: 10A.

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi tên đăng kí dự khóa học

Kịp thời hạn

Đăng kí đúng nơi, cung cấp thông tin chính xác

Theo hạn nhà trường

Sắp xếp thời gian biểu hợp lí

Việc học nghề không ảnh hưởng tới học chính khóa

Sắp xếp lịch học nghề riêng, tránh trùng lịch với giờ chính khóa, điều chỉnh lịch ôn bài ở nhà

Trước khi khóa học nghề bắt đầu

Thuê/nhờ máy tính để luyện tập

Hợp lí, tiết kiệm

Mượn máy tính của bố/mẹ

Linh hoạt

{{lessonTitle}}Thảo luận