Soạn văn 10
Lập dàn ý cho bài văn thuyết minh

Soạn văn 10

Lập dàn ý cho bài văn thuyết minh

  1. Soạn văn
  2. Lớp 10
  3. Lập dàn ý cho bài văn thuyết minh

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 171 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

MB: Giới thiệu về đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

TB: Thân thế nhà thơ Nguyễn Du (tiểu sử của ông từ khi sinh đến khi mất, theo từng giai đoạn cuộc đời); Sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Du (thành tựu mảng sáng tác bằng chữ Hán, thành tựu mảng sáng tác bằng chữ Nôm, giá trị thơ Nguyễn Du về nội dung và nghệ thuật).

KB: Khẳng định vị trí và đóng góp của Nguyễn Du, bày tỏ tình cảm và suy nghĩ chân thành dành cho nhà thơ này.

Câu 2 Trang 171 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

MB: Giới thiệu tấm gương học tốt.

TB: Trình bày hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập, thành tích học tập theo các giai đoạn, thái độ và ý thức học tập, sức ảnh hưởng đối với các bạn xung quanh.

KB: Khẳng định ý nghĩa tích cực của tấm gương học tốt và rút ra bài học.

Câu 3 Trang 171 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

MB: Giới thiệu phong trào của trường/lớp (tên phong trào, nội dung chính).

TB: Trình bày các phương diện chính của phong trào (mục đích, đối tượng, thời gian địa điểm, diễn biến, kết quả).

KB: Nêu ý nghĩa của phong trào.

Câu 4 Trang 171 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

MB: Giới thiệu về quy trình sản xuất

TB: Trình bày các bước của quy trình sản xuất (chuẩn bị điều kiện sản xuất như nguyên liệu, phương tiện, nhân lực; các bước sản xuất; những lưu ý quan trọng trong quy trình sản xuất, sản phẩm của quy trình sản xuất;…).

KB: Đánh giá về quy trình sản xuất.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận