Soạn văn 10
Tam đại con gà

Soạn văn 10

Tam đại con gà

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời
Câu 1 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Tìm hiểu mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật “thầy’’ qua việc phân tích ba khía cạnh sau :
- “Thầy’’ liên tiếp bị đặt vào tình huống nào ?
- “Thầy’’ đã giải quyết tình huống đó ra sao ?
- Trong quá trình giải quyết các tình huống, “thầy’’ đã tự bộc lộ cái dốt của mình như thế nào ?

Tình huống

Cách giải quyết và bản chất của thầy

Gặp chữ kê trong sách Tam thiên tự thầy không đọc được, học trò lại hỏi gấp

+ Thầy cuống và nói liều: Dủ dỉ là con dù dì → Dốt nát, trình độ kém cỏi.

+ Bảo học trò nói khẽ → Sĩ diện, giấu dốt.

Khấn thổ công

+ Xin đài xác nhận chữ đó có phải là dù dì không → mê tín

+ Bảo học trò đọc to → Tự đắc, khoe khoang, tự phơi bày cái dốt

Bố học trò phát hiện thầy dạy sai và hỏi thầy

+ Nghĩ thầm Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa → thầy tự nhận thức được sự dốt nát của mình.

+ Giải thích cho chủ nhà: Tôi vẫn biết…con gà kia → Bao biện, chống chế

Câu 2 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Hãy chỉ ra ý nghĩa phê phán của truyện (Có phải chỉ phê phán một đối tượng cụ thể là anh học trò dốt không?)

  • Phê phán thói giấu dốt – một tật xấu trong một bộ phận nhân dân.
  • Đằng sau sự phê phán, truyện còn ngầm khuyên răn mọi người, nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt, hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng.

{{lessonTitle}} Bình luận