Soạn văn 10
Tam đại con gà

Soạn văn 10

Tam đại con gà

  1. Soạn văn
  2. Lớp 10
  3. Tam đại con gà

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Tìm hiểu mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật “thầy’’ qua việc phân tích ba khía cạnh sau :
- “Thầy’’ liên tiếp bị đặt vào tình huống nào ?
- “Thầy’’ đã giải quyết tình huống đó ra sao ?
- Trong quá trình giải quyết các tình huống, “thầy’’ đã tự bộc lộ cái dốt của mình như thế nào ?

Tình huống

Cách giải quyết và bản chất của thầy

Gặp chữ kê trong sách Tam thiên tự thầy không đọc được, học trò lại hỏi gấp

+ Thầy cuống và nói liều: Dủ dỉ là con dù dì → Dốt nát, trình độ kém cỏi.

+ Bảo học trò nói khẽ → Sĩ diện, giấu dốt.

Khấn thổ công

+ Xin đài xác nhận chữ đó có phải là dù dì không → mê tín

+ Bảo học trò đọc to → Tự đắc, khoe khoang, tự phơi bày cái dốt

Bố học trò phát hiện thầy dạy sai và hỏi thầy

+ Nghĩ thầm Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa → thầy tự nhận thức được sự dốt nát của mình.

+ Giải thích cho chủ nhà: Tôi vẫn biết…con gà kia → Bao biện, chống chế

Câu 2 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Hãy chỉ ra ý nghĩa phê phán của truyện (Có phải chỉ phê phán một đối tượng cụ thể là anh học trò dốt không?)

  • Phê phán thói giấu dốt – một tật xấu trong một bộ phận nhân dân.
  • Đằng sau sự phê phán, truyện còn ngầm khuyên răn mọi người, nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt, hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận