Soạn văn 10
Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung

Soạn văn 10

Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung

 1. Soạn văn
 2. Lớp 10
 3. Hiền tài là nguyên khí quốc gia - Thân Nhân Trung

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

Bố cục: 2 phần

 • Phần 1: Từ đầu… làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.
 • Phần 2: Phần còn lại: nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.

Nội dung chính:

 • Khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.
 • Đây cũng chính là bài học quý giá cho thế hệ mai sau.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 32 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước:

 • Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp

→ Hiền tài (người có đạo đức và tài năng) quyết định sự hưng thịnh hay suy vi, sự sống và sự phát triển của một quốc gia.

Câu 2 Trang 32 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau?

 • Lưu danh thơm lâu dài cho người hiền tài.
 • Thể hiện tinh thần coi trọng và khuyến khích nhân tài của nhà vua và triều đình.
 • Nêu lên những tấm gương sáng để kẻ sĩ noi theo, ý thức trách nhiệm của mình và gắng sức luyện rèn, phò vua giúp nước.
 • Ngăn ngừa việc ác, khuyến khích việc thiện, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai.
Câu 3 Trang 32 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Theo anh (chị) bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

 • Giáo dục là quốc sách và chủ trương trọng người hiền tài là con đường quan trọng bậc nhất trong việc phát triên đất nước.
 • Phải có chính sách tương xứng để kêu gọi và phát triển lực lượng hiền tài, tránh để tình trạng “chảy máu chất xám”.
 • Người hiền tài phải có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc.
Câu 4 Trang 32 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Lập sơ đồ về kết cấu của bài văn bia

Sơ đồ về kết cấu của bài văn bia:

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận