Soạn văn 10
Thái sư Trần Thủ Độ - Ngô Sĩ Liên

Soạn văn 10

Thái sư Trần Thủ Độ - Ngô Sĩ Liên

 1. Soạn văn
 2. Lớp 10
 3. Thái sư Trần Thủ Độ - Ngô Sĩ Liên

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 47 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Nêu những tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ. Mỗi tình tiết đã bộc lộ một khía cạnh nào về tính cách của ông? Từ đó, anh (chị) có nhận xét gì về nhân cách của Trần Thủ Độ?

Các tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ và nhân cách của ông qua các tình tiết đó:

Tình tiết

Ứng xử của Trần Thủ Độ

Nhân cách của Trần Thủ Độ

Vua dẫn người hặc đã bày tỏ sự lo lắng về sự chuyên quyền của Trần Thủ Độ đến gặp ông

+ Thừa nhận lời nói của người hặc.

+ Ban thưởng cho người hặc.

Công minh, độ lượng, không thù oán tiểu nhân, biết trân trọng trung thần

Linh Từ Quốc Mẫu mách tội người quân hiệu không cho đi qua thềm cấm

+ Khen người quân hiệu tuy chức thấp mà biết giữ phép.

+ Ban thưởng.

Công bằng, chí công vô tư, trọng luật pháp

Linh Từ Quốc Mẫu xin cho một người làm câu đương

+ Đồng ý nhưng đòi chặt ngón chân để phân biệt với người khác.

+ Kết quả: người kia xin thôi, không ai dám đến nhà riêng xin chức tước

Thông minh, khéo léo, tôn trọng kỉ cương phép nước, bài trừ thói mua quan bán tước

Vua muốn anh trai Thủ Độ làm tướng

+ Thẳng thắn bày tỏ quan điểm nên chọn người tài.

+ Không để hai anh em cùng nắm triều chính.

Vì nước vì dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân gia đình.

Câu 2 Trang 47 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Nêu những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện và khắc họa nhân vật của nhà viết sử (Chú ý những xung đột kịch tính, những bước ngoặt bất ngờ, thú vị trong các tình tiết làm nổi bật tính cách nhân vật).

Nghệ thuật đặc sắc:

 • Nghệ thuật kể chuyện:
  • Lối kể chuyện ngắn gọn, tự nhiên, hấp dẫn.
  • Tạo ra những tình huống nhỏ nhưng có cao trào, xung đột và cách giải quyết thông minh, bất ngờ.
  • Giọng kể khách quan, không bình luận.
 • Nghệ thuật khắc họa nhân vật:
  • Đặt nhân vật vào các tình huống kịch tính. Cách giải quyết tình huống cùng lời nói và hành động của nhân vật tự bộc lộ bản chất, nhân cách của nhân vật.
  • Thái độ khách quan, không bình luận, nhân vật tự bộc lộ mình và người đọc tự đánh giá nhân vật.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận