Soạn văn 12
Văn bản tổng kết

Soạn văn 12

Văn bản tổng kết

 1. Soạn văn
 2. Lớp 12
 3. Văn bản tổng kết

I - TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT
I - TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT

Câu 1 Trang 173 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Anh (chị) hãy nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại trên mà mình được biết.

 • Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn: Tổng kết các chiến dịch Đoàn thanh niên, các hoạt động đoàn hội, tổng kết hoạt động năm học, tổng kết nhiệm kì hoạt động…
 • Văn bản tổng kết tri thức: Tổng kết kiến thức theo chương/phần/lớp trong các môn học; tổng kết chuyên đề đào tạo; tổng kết tri thức sau một hội thảo/diễn đàn khoa học;…

 

 II - CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT
II - CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

Câu 1 Trang 173 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi nêu dưới:

a. Bài tổng kết thuộc loại văn bản tổng kết tri thức và thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học.

b. Bài tổng kết nhằm mục đích hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ đã học trong chương trình Ngữ Văn THPT và củng cố tri thức bằng thực hành luyện tập. Bài tổng kết gồm những nội dung chính sau:

 • Tóm tắt các đơn vị kiến thức quan trọng đã học về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ từ lớp 10 đến lớp 12.
 • Đưa ra phần bài tập luyện tập để rèn luyện kĩ năng, củng cố tri thức.
Câu 2 Trang 175 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Đọc bài "Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (chú ý mục 1: Nội dung cơ bản cần nắm vững) và trả lời các câu hỏi sau?

a. Bài tổng kết trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và phong cách ngôn ngữ nào?

b. Bài tổng kết trên có mục đích gì và gồm những nội dung cơ bản nào?

a. Bài tổng kết trên thuộc:

 • Loại văn bản tổng kết tri thức.
 • Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.

b. Bài tổng kết trên có mục đích:

 • Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức.
 • Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 Trang 176 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

a. Văn bản đạt được một số yêu cầu của văn bản tổng kết: bố cục rõ ràng gồm ba phần, nội dung tương đối ngắn gọn, khách quan; đảm bảo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Phần bị lược bớt có thể là:

 • Thuận lợi và khó khăn của Chi đoàn 11A.
 • Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của Chi đoàn năm học 2006-2007.

c. Đối chiếu với một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên còn có hạn chế sau:

 • Phần đầu: thiếu cơ quan ban hành văn bản (Đoàn TNCS HCM trường…, Chi đoàn lớp 11A) và thời gian, địa điểm ban hành bản tổng kết.
 • Phần chính: phần đánh giá sơ sài, chung chung; thiếu phần bài học kinh nghiệm.
Câu 2 Trang 177 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Anh (chị) hãy viết một bài tổng kết phần văn học (hoặt tiếng Việt, làm Văn) thuộc chương trình Ngữ văn lớp 12.

Ví dụ: Viết văn bản tổng kết phần Văn học theo mẫu sau:

Tổng kết Văn học

1. Hệ thống hóa các tác phẩm đã học trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 vào bảng sau:

2. Các tác phẩm trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 đều thuộc giai đoạn 1945 – 1975. Yếu tố thời đại, yếu tố lịch sử của giai đoạn này đã chi phối như thế nào đến các tác phẩm?

3. Các tác phẩm trong chương trình Ngữ Văn 12 phản ánh những nội dung cơ bản nào? Theo anh/chị, đâu là nội dung nổi bật? Vì sao?

4. Điểm giống nhau và điểm khác biệt giữa một số tác phẩm cùng viết về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chương trình Ngữ Văn lớp 12?

5. Phân tích khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn qua các tác phẩm Tây Tiến, Việt Bắc, Đất nước, Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình.

6. Làm rõ giá trị nhân đạo trong các tác phẩm Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Chiếc thuyền ngoài xa.

....

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận