Soạn văn 12
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Soạn văn 12

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

 1. Soạn văn
 2. Lớp 12
 3. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 99 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Bác Phô gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông lí :

- Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêụ Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vộị

- Ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chị!

(Nguyễn Công Hoan, Tinh thần thể dục)

a. Ông Lí đáp lại hành động van xin của bác Phô gái bằng hành động nói bác bỏ: "Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!"

b. Chọn đáp án D

Câu 2 Trang 99 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Khi hắn ngừng nói đã được một lúc khá lâu, Từ mới làm như chợt nhớ ra:

- Có lẽ hôm nay đã là mồng hai, mồng ba tây rồi, mình nhỉ?

- À phải! Hôm nay mồng ba... Giá mình không hỏi tôi thì tôi quên... Tôi phải đi xuống phố.

Từ nhắc khéo:

- Hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến...

Hộ sầm mặt lại:

- Tiền nhà... tiền giặt... tiền thuốc... tiền nước mắm... Còn chịu tất! Tháng vừa rồi tiêu tốn quá, mới mồng mười đã hết tiền. May mà còn có đất mua chịu được.

(Nam Cao, Đời thừa)

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ có hàm ý hỏi về ngày lĩnh lương của Hộ.

b. Câu nhắc khéo ở lượt lời thứ hai của Từ có hàm ý nhắc Hộ về hạn nộp tiền nhà.

c. Ở cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp những vấn đề “cơm áo gạo tiền”. Cách nói đó có tác dụng tránh cảm giác nặng nề, căng thẳng, khó chịu cho cả hai vợ chồng giữa tháng ngày túng quẫn. Với cách nói ấy, Hộ vẫn tiếp nhận được đầy đủ thông tin Từ muốn truyền đạt trong cuộc giao tiếp.

Câu 3 Trang 100 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý của bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh. Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như thế nào? Hàm ý mang lại tác dụng và hiểu quả nghệ thuật như thế nào cho tác phẩm văn học?

 • Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh:
  • Nghĩa tường minh: miêu tả những đặc điểm của hiện tượng sóng biển.
  • Nghĩa hàm ý: trên cơ sở sự tương đồng giữa con sóng và nhân vật “em”, bài thơ muốn nói về tình yêu của người phụ nữ, đó là tình cảm chân thành, phức tạp, nhiều cung bậc phong phú.
 • Hàm ý trên được thể hiện qua nhiều phương tiện ngôn ngữ, trong đó chủ yếu là ngữ cảnh, các hình ảnh ẩn dụ.
 • Tác dụng và hiệu quả nghệ thuật của hàm ý:
  • Tạo nên tính hàm súc, đa nghĩa cho bài thơ.
  • Đem lại cho nhà thơ cách biểu đạt tình yêu tế nhị, duyên dáng, gợi hình, gợi cảm.
  • Đem lại sự độc đáo, hấp dẫn cho bài thơ.
Câu 4 Trang 100 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ

Đáp án D.

Câu 5 Trang 100 SGK Ngữ Văn 12 - Tập 2

Chọn cách trả lời có hàm ý cho câu hỏi: “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?”

Cách trả lời có hàm ý:

 • Ai mà chẳng thích?
 • Hàng chất lượng cao đấy!;
 • Ví đem vào tập đoạn trường
 • Xưa cũ như trái đất rồi!
 • Thì treo giải Nhất chi nhường cho ai?.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận