Luật thơ

Soạn văn 12

Luật thơ

  1. Soạn văn
  2. Lớp 12
  3. Luật thơ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Luyện tập: Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh của hai câu thơ 7 tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật trong các ví dụ:

Đặc điểm

Thể song thất lục bát (VD1)

Thể thất ngôn Đường luật (VD2)

Gieo vần

Vần chân và vần lưng: nguyệt – mịt, mây – tay

Vần chân, độc vận: a (xa, hoa, nhà)

Ngắt nhịp

3/4

4/3

Hài thanh

T B B B B T T

T B B B T T B

T T B B T T B

B B T T T B B

T B B T B B T

B T B B T T B

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận