1. Từ điển
 2. Nghĩa của từ truck

truck

/trʌk/
Danh từ
 • sự trao đổi, sự đổi chác
 • đồ linh tinh, hàng vặt
 • quan hệ
  • to have no truck with:

   không có quan hệ gì với, không có dính dáng gì đến

 • nghĩa bóng chuyện nhảm, chuyện tầm bậy
 • Anh - Mỹ rau (trồng để bán)
 • sử học chế độ trả lương bằng hiện vật (cũng truck system)
Động từ
 • chở bằng xe ba gác
 • chở bằng xe tải
 • chở bằng toa chở hàng
Kinh tế
 • chở bằng xe tải
 • hàng vặt
 • ô tô vận tải
 • rau quả tươi
 • sản phẩm kinh tế vườn
 • sàn vật để trao đổi
 • sự đổi chác
 • sự trao đổi
 • sự trao đổi hiện vậy (đổi vật lấy vật)
 • toa trần (dùng để chở hàng)
 • toa xe lửa không mui
 • xe (chở) hàng
 • xe cam-nhông
 • xe chở hàng
 • xe đẩy hàng bốn bánh
 • xe đẩy tay hai bánh (để vận chuyển hành lý ở trạm xe lửa)
 • xe goòng
 • xe lăn hàng
 • xe tải nặng
Kỹ thuật
 • toa trần
 • xe ba gác
 • xe đẩy
 • xe hai bánh
 • xe kéo
 • xe moóc
 • xe ngựa
 • xe rùa
 • xe tải
 • xe tải hạng nặng
 • xe tải lớn
 • xe tải nặng
Xây dựng
 • giá chuyển hướng (toa xe)
 • ô tô tải
 • toa bằng
Kỹ thuật Ô tô
 • tai nan
Cơ khí - Công trình
 • xe vận tải nặng
Chủ đề liên quan

Nghĩa của từ {{word}} - {{word}} nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt Thảo luận