1. Từ điển
 2. Nghĩa của từ cadet

cadet

/kə"det/
Danh từ
 • con thứ (trong gia đình)
 • học viên trường sĩ quan (lục quân, không quân hoặc hải quân)
 • người đang học nghề
 • Anh - Mỹ tiếng lóng ma cô
Thành ngữ
 • cadet corps
  • lớp huấn luyện quân sự cho học sinh lớn Anh
  • trường lục quân (Nga)
Chủ đề liên quan

Nghĩa của từ {{word}} - {{word}} nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt Thảo luận